Автозакон

Зона пользователя

ремонт Macbook

Нормы расходов топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте

Печать E-mail

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 лютого 1998 року N 43

Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства транспорту України
від 17 грудня 2002 року N 893,
від 16 лютого 2004 року N 99

Відповідно до положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 27 грудня 1995 року N 1186/95 "Питання Міністерства транспорту України" наказую:

1. Затвердити Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті (додаються).

2. Державному департаменту автомобільного транспорту України (Докіль Л. П.) довести затверджені Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті до зацікавлених міністерств і відомств та забезпечити їх публікацію.

3. Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджені наказом Мінтрансу України від 03.05.95 р. N 179 вважати такими, що втратили чинність.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Л. М. Костюченка.

 

Міністр 

В. І. Череп 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства транспорту України
від 10 лютого 1998 р. N 43  

 

НОРМИ ВИТРАТ
ПАЛИВА І МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ

Загальні положення

Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби підприємств, організацій та установ (далі - підприємств) в паливно-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат палива.

Нормування витрат палива - це встановлення допустимої міри його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні, та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат палива згідно з встановленими нормативами.

1 Види норм витрат палива і мастильних матеріалів

1.1 Для автомобілів встановлюються такі види норм витрат палива:

- базова лінійна норма на пробіг автомобіля - на 100 км;

- норма на виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) - на 100 тонно-кілометрів (т·км);

- норма на одну тонну спорядженої маси Hg (враховує додаткові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, причепа або напівпричепа);

- норма на їздку з вантажем (враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження) - на одну їздку;

- норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи - на 100 км;

- норма на роботу спеціального обладнання,встановленого на автомобілях, - на годину або на виконану операцію;

- норма на роботу незалежного обігрівача - на одну годину роботи незалежного обігрівача.

1.2 Базова лінійна норма Hs встановлюється:

- для вантажних автомобілів (за винятком самоскидів) - у спорядженому стані;

- для легкових автомобілів і автобусів (повна маса яких не перевищує 3,5 т) та самоскидів - з половиною навантаження;

- для автобусів (повна маса яких перевищує 3,5 т) - з повним навантаженням (повною масою);

- для вантажопасажирських автомобілів - у спорядженому стані з половиною маси пасажирів.

Базові лінійні норми по типах автомобілів наведені в таблицях додатків А і Б в розрізі моделей (модифікацій) автомобілів в алфавітному порядку (за українським та латинським алфавітом).

У зв'язку з тим, що більшість сучасних автомобілів мають багатоваріантне конструктивне виконання (комплектація однієї моделі автомобіля різними моделями двигуна, коробки передач, головної передачі, тощо), новорозроблені та переглянуті у 1997 році базові лінійні норми наведені в окремих таблицях з зазначенням технічних даних та особливостей конструктивного виконання моделей (модифікацій) транспортних засобів, які дозволяють їх ідентифікувати. Ці норми поширюються лише на моделі (модифікації) автомобілів з зазначеними технічними даними та особливостями конструктивного виконання.

Базові лінійні норми витрат палива встановлені у таких одиницях вимірювання:

- для бензинових, дизельних автомобілів та автомобілів, що працюють на зрідженому (скрапленому) нафтовому газі, - у літрах на 100 км пробігу (л/100 км);

- для автомобілів, що працюють на стисненому природному газі, - в нормальних кубічних метрах на 100 км (м3/100 км);

- для газодизельних автомобілів норми витрат стисненого природного газу наведені в таблицях в м3/100 км, а дизельного палива - поруч в л/100 км.

Норми витрат дизельного палива відмічені індексом "д", поставленим після цифрового значення норм, зрідженого нафтового газу - індексом "знг", стисненого природного газу - "спг". Для газобалонних автомобілів (ГБА) в дужках зазначена норма при роботі на бензині, для газодизельних (ГДА) - на дизельному паливі.

З переліку моделей автомобілів виключені ті, виробництво яких припинено 25 і більше років тому. При необхідності розрахунку нормативних витрат палива на автомобілі цих моделей застосовуються коригуючі коефіцієнти та формули розрахунків згідно з цим нормативним документом, а базові лінійні норми згідно з Нормами витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затвердженими наказом Мінтрансу України N 179 від 03.05.95 р.

1.3 Норма на виконання транспортної роботи Hw застосовується для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах (може застосовуватись для легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах).

Граничнодопустимі (максимальні) норми на виконання транспортної роботи Hw в залежності від виду палива становлять:

(абзац другий пункту 1.3 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99)

- бензин - 2,0 л/100 т·км;

- дизельне паливо - 1,3 л/100 т·км;

- зріджений нафтовий газ - 2,5 л/100 т·км;

- стиснений природний газ - 2,0 м3/100 т·км;

- при газодизельному живленні двигуна - природного газу 1,2 м3/100 т·км і дизельного палива 0,25 л/100 т·км.

Примітка. Для автопоїздів, повна маса та максимальна швидкість яких дорівнює або перевищує відповідно 40 тонн і 100 км/год. (за даними заводу-виробника), граничнодопустима норма на транспортну роботу становить 1,0 л дизельного палива на 100 т·км.

Рекомендовано при магістральних перевезеннях сучасними вантажними автомобілями застосовувати норму на транспортну роботу в межах 0,6... 0,8 л дизельного палива на 100 т·км.

Фактична витрата палива на виконання транспортної роботи залежить від кількості зупинок, фаз розгону-вибігу на одиницю шляху та від рельєфу місцевості.

Право встановлення конкретних величин норм витрат палива на виконання транспортної роботи у регламентованих межах надається керівникам підприємств та затверджується наказом (розпорядженням) по підприємству.

(примітка пункту 1.3 розділу 1 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99)

1.4 Норма на одну тонну спорядженої маси Hg (автопоїзда, автомобіля, причепа або напівпричепа) застосовується при розрахунках лінійної норми витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля відносно спорядженої маси базового автомобіля, при розрахунках лінійної норми автопоїздів, тощо. Норми на одну тонну спорядженої маси Hg (л/100 т·км) в залежності від виду палива дорівнюють відповідним нормам на виконання транспортної роботи згідно з п. 1.3.

1.5 Норма на їздку з вантажем Hz застосовується для автомобілів-самоскидів і автопоїздів з самоскидальними кузовами та враховує збільшення витрат палива, пов'язане з маневруванням та виконанням операцій завантаження і розвантаження на кожну їздку з вантажем. Hz установлено у такому розмірі:

- 0,25 л рідкого палива (0,25 м3 природного газу) на кожну одиницю самоскидного рухомого складу;

- 0,2 м3 природного газу і 0,1 л дизельного палива при газодизельному живленні двигуна.

Для великовантажних автомобілів-самоскидів БелАЗ установлено Hz = 1,0 л на їздку.

1.6 Норма на роботу спеціального обладнання, встановленого на автомобілях Ноб застосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки, тощо). Норми на роботу спеціального обладнання в літрах на годину роботи обладнання або в літрах на одну технологічну операцію наведені в таблиці Б.1 додатка Б. 

1.7 Норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи Hscзастосовується для спеціальних та спеціалізованих автомобілів які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні, тощо). Норми на пробіг при виконанні спеціальної роботи по моделях спецавтомобілів наведені разом з лінійними нормами на пробіг без виконання спеціальної роботи в таблиці Б.2 додатка Б.

1.8 Норма на роботу незалежного обігрівача Нон застосовується для автомобілів, обладнаних незалежними обігрівачами. У додатку Г наведені норми витрат палива незалежними обігрівачами автомобілів на одну годину роботи обігрівача.

Користування обігрівачами допускається при температурі навколишнього середовища від 0 до + 10° С - до 50 % тривалості роботи автомобіля на лінії, при температурі нижче 0° С - від 50 до 100 % тривалості роботи автомобіля. Витрата палива на роботу обігрівача враховується в загальних нормативних витратах палива згідно з п. 4.2.

За умови відсутності у додатку Г норми на роботу незалежного обігрівача застосовується коригуючий коефіцієнт 3.1.13.

1.9 Нормативна витрата палива Qн - це обсяг палива, виражений у об'ємних одиницях (л, м3), який має витрачатися автомобілем при здійсненні певного пробігу, виконанні певної транспортної або спеціальної роботи з урахуванням певних умов експлуатації. Нормативні витрати палива для кожного конкретного автомобіля розраховуються за наведеними в розділі 3 формулами в залежності від типу автомобіля (легковий, автобус, вантажний бортовий, спеціальний, тощо) з застосуванням зазначених вище норм витрат палива і коефіцієнтів їх коригування, наведених в розділі 2.

1.10 Нормативи витрат мастильних матеріалів, наведені в додатку В, установлені на 100 літрів (100 м3 СПГ) нормативних витрат палива Qн, розрахованих для даного автомобіля:

- нормативи витрат олив - в л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн;

- нормативи витрат мастил - в кг/100 літрів (кг/100 м3 СПГ) Qн.

Нормативи витрат олив і мастил зменшуються на 50 % для всіх автомобілів, які знаходяться в експлуатації до трьох років (крім автомобілів, відмічених у додатку В знаком (*)).

Нормативи збільшуються до 20 % для автомобілів, які знаходяться в експлуатації більше восьми років.

Витрати мастильних матеріалів при капітальному ремонті агрегатів установлюються в кількості, рівній одній заправочній місткості системи змащування даного агрегату.

2 Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів

2.1 Тимчасові лінійні норми витрат палива.

2.1.1 Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей (модель двигуна та конструкція трансмісії) і не відрізняються від базової моделі спорядженою масою та габаритними розмірами, тимчасова лінійна норма витрати палива встановлюється у тому ж розмірі, що і для базової моделі.

2.1.2 Для моделей і модифікацій автомобілів, що не мають істотних конструктивних відмінностей, але відрізняються від базової моделі спорядженою масою (встановлення фургонів, кунгів, додаткового обладнання, бронювання, тощо) і не є серійними, тимчасова лінійна норма витрати палива визначається за формулою:

H's = Hs+ DGсп · Hg          (1) 

де: H's - тимчасова лінійна норма, л/100 км (м3/100 км),

Hs - лінійна норма для базового автомобіля, л/100 км (м3/100 км),

DGсп - різниця споряджених мас, т,

Hg - норма на одну тонну спорядженої маси (згідно з п. 1.4), л/100 т·км (м3/100 км).

2.1.3 Для автомобілів, на яких установлено спеціальне обладнання, лінійні норми витрат палива на пробіг (без виконання спеціальної роботи) установлюються виходячи з лінійних норм витрат палива, розроблених для базових моделей автомобілів з врахуванням зміни спорядженої маси спецавтомобіля за формулою (1).

2.1.4 Тимчасові лінійні норми витрат палива для газобалонних (газодизельних) модифікацій автомобілів, які не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються таким чином:

- лінійна норма витрати рідкого палива базового автомобіля коригується за формулою (1) з урахуванням різниці споряджених мас ГБА (ГДА) та базового автомобіля і застосовується у разі роботи ГБА (ГДА) на рідкому паливі;

- лінійна норма витрати газового палива визначається шляхом коригування розрахованої лінійної норми витрати рідкого палива з застосуванням переводних коефіцієнтів:

бензин - стиснений природний газ - 1:1;

бензин - зріджений нафтовий газ - 1:1,25;

дизпаливо (дизель) - спг + дизпаливо (газодизель) - 1:(0,92 + 0,19).

2.1.5 Для нових моделей (модифікацій) автомобілів та автомобілів оригінальної конструкції, що не увійшли до цього документа, встановлюються тимчасові індивідуальні базові лінійні норми витрат палива, які розробляються головним інститутом Міністерства транспорту України ДержавтотрансНДІпроектом за заявками заводів-виробників чи підприємств - власників автомобілів на договірних засадах (форма заявки на розроблення - згідно з додатком Е).

2.2 Тимчасові норми на роботу спеціального обладнання та на пробіг при виконанні спеціальної роботи.

2.2.1 Для роботи спеціального обладнання, яке встановлюється на автомобілі, норми витрат палива для якого не увійшли до цього нормативного документа, допускається застосувати технологічні норми, наведені в документації заводу - виробника обладнання, або розрахувати їх з використанням технічних даних, наведених в цій документації. Можливість встановлення тимчасової норми витрати палива розглядає комісія, що створюється із не менш як трьох спеціалістів підприємства і представника вищестоящої організації, який є куратором з питань енергоспоживання. Результати розгляду оформлюються актом (за формою згідно з додатком Ж).

2.2.2 Якщо в технічній документації заводу - виробника обладнання відсутні норми або технічні дані, необхідні для їх розрахунку, комісією проводяться контрольні заміри витрати палива. Для випробувань відбираються три технічно справних автомобілі (якщо підприємство має таку кількість автомобілів однієї моделі, в протилежному випадку допускається проводити випробування на меншій кількості автомобілів). Заміри витрати палива проводяться при температурі навколишнього середовища не нижче 10° С (крім автомобілів, які призначені для виконання робочих операцій лише в зимовий час - снігонавантажувальні автомобілі, снігоочисники, тощо). Кількість замірів витрати палива на одну технологічну операцію (л) на годину роботи обладнання (л/год.) чи на пробіг спецавтомобіля при виконанні спеціальної роботи (л/100 км) повинна бути не менше трьох. Результати замірів оформлюються актом (за формою згідно з додатком И), усереднюються і пропонуються для застосування, як тимчасова норма витрати палива.

2.2.3 Один завірений примірник акта (за формами, наведеними у додатках Ж або И) надсилається на розгляд у ДержавтотрансНДІпроект, реєструється та повертається на підприємство. Тимчасова індивідуальна норма витрати палива набуває чинності після її реєстрації та затвердження наказом керівника підприємства.

2.3 Тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів.

Для автомобілів і їх модифікацій, для яких нормативи витрат мастильних матеріалів не увійшли до цього нормативного документа, встановлюються тимчасові нормативи витрат мастильних матеріалів у таких розмірах:

- для дизельних та газодизельних вантажних автомобілів і автобусів з повною масою понад 3,5 т:

  • моторна олива - до 2,8 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн; 
  • трансмісійна олива - до 0,4 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн; 
  • спеціальні оливи - до 0,1 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн; 
  • пластичні (консистентні) мастила - до 0,3 кг/100 л (кг/100 м3 СПГ) Qн;

 - для решти автомобілів і автобусів: 

  • моторна олива - до 1,8 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн; 
  • трансмісійна олива - до 0,15 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн; 
  • спеціальні оливи - до 0,05 л/100 л (л/100 м3 СПГ) Qн; 
  • пластичні (консистентні) мастила - до 0,1 кг/100 л (кг/100 м3 СПГ) Qн;

 

Примітка. Тимчасові норми витрат палива і мастильних матеріалів, визначені згідно з пп. 2.1 - 2.3, вводяться в дію наказом керівника підприємства, є чинними тільки для автомобілів цього підприємства та втрачають чинність при введенні в дію в Україні постійних норм витрат палива та мастильних матеріалів на відповідні моделі (модифікації) автомобілів, спецавтомобілів або спеціального обладнання.

3 Коефіцієнти коригування норм витрат палива

Урахування дорожніх, кліматичних і інших експлуатаційних факторів проводиться за допомогою ряду поправочних коефіцієнтів, наведених у формі відсотків підвищення або зниження базового значення норми.

Для коригування лінійних норм можуть застосовуватись всі наведені у цьому розділі коригуючі коефіцієнти.

Для коригування норм на транспортну роботу можуть застосовуватись наведені коригуючі коефіцієнти за винятком 3.1.11 і 3.2.3.

Для коригування норм на роботу спеціального обладнання можуть застосовуватись тільки коригуючі коефіцієнти 3.1.1, 3.1.2, 3.1.9 та 3.1.10.

Максимальні значення коефіцієнтів коригування норм витрат палива відповідають гранично допустимим нормативам для найскладніших умов експлуатації рухомого складу.

(розділ 3 доповнено новим абзацом п'ятим згідно з наказом 
Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99,
у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим)

Право встановлення конкретних величин коефіцієнтів у регламентованих межах та термін їх дії надається керівникам підприємств та затверджується наказом (розпорядженням) по підприємству.

3.1 Норми витрат палива підвищуються у таких випадках:

3.1.1 Робота в зимових умовах - у залежності від фактичної температури повітря:

від 0° С до -10° С - до 5 %;

від -10° С до -20° С - від 5 % до 10 %;

від -20° С і нижче - від 10 % до 15 %.

Примітка 1. Надбавка запроваджується після встановлення протягом не менш як трьох днів на восьму годину ранку температури в межах певного діапазону (за зведенням територіального підрозділу державної служби гідрометеорології або за результатами власних вимірювань, належним чином задокументованих) з першого дня встановлення температури або за рішенням керівництва підприємства може переглядатися кожен день.

Примітка 2. При здійсненні перевезень в інші кліматичні зони, у т. ч. за межі України, поправочний коефіцієнт встановлюється з урахуванням температурних умов початкового і кінцевого (а за необхідності і проміжних) пунктів слідування.

3.1.2 Робота в гірській місцевості при висоті над рівнем моря:

від 500 до 1500 метрів - до 5 %;

від 1501 до 2000 метрів - до 10 %.

3.1.3 Робота на дорогах зі складним планом (наявність в середньому на 1 км шляху більше п'яти заокруглень радіусом менше 40 м, тобто на 100 км шляху не менше 501 повороту) - до 10 %. Цей коефіцієнт не застосовується під час роботи в умовах міста.

(підпункт 3.1.3 пункту 3.1 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99)

1.1.4 Робота в умовах міста:

з населенням до 0,5 млн. чол. - до 5 %;

з населенням від 0,5 до 1,0 млн. чол. - до 10 %;

з населенням більше 1,0 млн. чол. - до 15 %.

3.1.5. Робота, яка потребує частих зупинок (в середньому більше ніж одна зупинка на один кілометр пробігу), у тому числі технологічних зупинок, пов'язаних із завантаженням і розвантаженням, посадкою і висадкою пасажирів (маршрутні автобуси, обслуговування поштових скриньок, інкасація грошей, обслуговування інвалідів, хворих, клієнтів тощо), а також робота в напружених дорожніх умовах у центральних частинах міст та поїздки на короткі відстані (до п'яти км) з тривалими перервами між поїздками (одна година і більше) - до 10 %. Цей коефіцієнт застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути відповідним чином задокументовано (розпорядженнями, записами відповідальних осіб у дорожніх листах тощо).

(підпункт 3.1.5 пункту 3.1 розділу 3 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99)

3.1.6. Під час виконання робіт, що потребують понижених швидкостей (до 20 км/год.) у задовільних дорожніх умовах (перевезення крупногабаритних, вибухонебезпечних, скляних, крихких і т. п. вантажів, під час виконання сільськогосподарських робіт, робота кінознімальних і аналогічних спеціальних автомобілів, рух у колонах тощо, а також рух у заторах у час "пік" у центральних частинах міст) - 10 %. Цей коефіцієнт застосовується окремо на частину маршруту з відповідними умовами руху, що повинно бути відповідним чином задокументовано (розпорядженнями, записами відповідальних осіб у дорожніх листах тощо).

(підпункт 3.1.6 пункту 3.1 розділу 3 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99)

3.1.7 Робота в важких шляхових умовах (в кар'єрах, їзда по полях, на лісових чи степових ділянках, по пересіченій місцевості тощо) - до 20 %.

3.1.8 Робота в надважких шляхових умовах в період сезонного бездоріжжя, снігових чи піщаних заметів, паводках та ін. стихійних лихах - до 35 %.

Примітка. Коригуючі коефіцієнти 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 застосовувати одночасно заборонено.

3.1.9 При пробігу першої тисячі кілометрів новими автомобілями і тими, що вийшли з капітального ремонту - до 10 %.

3.1.10 Для автомобілів, що експлуатуються більше 8 років - до 5 %.

3.1.11 Погодинна робота вантажних автомобілів (крім самоскидів) та вантажопасажирських або їх постійна робота як технологічного транспорту чи вантажних таксомоторів - до 10 %.

3.1.12 При учбовій їзді - до 15 %.

3.1.13. У разі використання систем обігріву чи охолодження повітря в салоні автомобіля:

3.1.13.1. У разі використання кондиціонера залежно від фактичної температури повітря:

до +25 град. C - до 5 %;

вище ніж +25 град. C - від 5 % до 10 %.

3.1.13.2. У разі використання установки "клімат-контроль" залежно від фактичної температури повітря:

від 0 град. C до +25 град. C - до 5 %;

нижче ніж 0 град. C або вище ніж +25 град. C - від 5 % до 10 %.

3.1.13.3. У разі використання автономних систем обігріву (за умови відсутності норм на роботу зазначеного обладнання в додатку Г) залежно від фактичної температури повітря в холодну пору року:

від 0 град. C до +10 град. C - до 5 %;

нижче ніж 0 град. C - від 5 % до 10 %.

Примітка. Порядок застосування коефіцієнта 3.1.13 ідентичний порядку, викладеному в примітках 1 і 2 до п. 3.1.1.

(підпункт 3.1.13 пункту 3.1 розділу 3 в редакції наказу
Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99)

3.1.14 Для автомобілів-фургонів та при обладнанні бортових автомобілів чи автопоїздів тентами - до 5 % при їзді за межами приміської зони.

Примітка. Приміською зоною вважається зона за межами міста з чисельністю більше 2,5 млн. чол. - до 50 км від межі міста, для міст з населенням від 0,5 до 2,5 млн. чол. - до 15 км від межі міста і з населенням менше 0,5 млн. чол. - до 5 км.

3.1.15. Для оперативних транспортних засобів, які обладнані спеціальною світловою і звуковою сигналізацією та виконують невідкладні службові завдання, пов'язані з підвищеними швидкостями руху з відступом від окремих правил дорожнього руху згідно з розділом 3 Правил дорожнього руху затверджених постановою Кабінету Міністрів від 10.10.2001 р. N 1306:

- в умовах міста - до 10 %;

- за межами міста - до 20 %.

Ці коефіцієнти коригування можуть застосовуватися тільки для наведеної категорії автомобілів і тільки на пробіг у разі виконання невідкладних службових завдань із підвищеною швидкістю руху, що повинно бути відповідним чином задокументовано (розпорядженнями, записами відповідальних осіб у дорожній листах тощо).

(пункт 3.1 розділу 3 доповнено підпунктом 3.1.15 згідно з
наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 р. N 99)

3.2 Норми витрат палива зменшуються у таких випадках:

3.2.1 Робота за межами приміської зони на дорогах із цементобетону, асфальтобетону, бруківки, мозаїки - до -15 %.

3.2.2 Робота за межами приміської зони на дорогах із бітумомінеральної суміші, дьогтебетону, щебеню (гравію) - до -5 %.

3.2.3 Експлуатація міських автобусів (помічених в таблицях А.3, А.4 знаком (*)) в режимі "на замовлення" або з іншою метою, але не на постійних маршрутах - до -10 %.

Примітка. Якщо автомобіль експлуатується в приміській зоні, поправочні коефіцієнти 3.1.4, 3.2.1, 3.2.2 не застосовуються.

3.3 Сумарний коефіцієнт коригування.

У випадку застосування одночасно кількох коригуючих коефіцієнтів розраховується сумарний коефіцієнт коригування, який дорівнює сумі цих надбавок (зменшуючі коригуючі коефіцієнти є від'ємними):

Kå = K1 + K2 +... + Кn(2)

3.4 Додаткове споживання палива.

Крім нормативних витрат палива дозволяється додаткове його споживання в таких обсягах:

- на внутрішньогаражні роз'їзди і технічні потреби (технічні огляди, регулювальні роботи, приробіток деталей двигунів і автомобілів після ремонту тощо) - не більше 1 % від загальної кількості палива, спожитого підприємством;

- не більше 10 л рідкого палива на місяць на один газобалонний (газодизельний) автомобіль для його запуску в холодну пору року (температура навколишнього середовища нижча 0° С). При експлуатації газобалонних (газодизельних) автомобілів на рідкому паливі зазначена надбавка не застосовується;

- при тривалих простоях автомобілів під завантаженням і розвантаженням в пунктах, де за умовами пожежної безпеки заборонено виключати двигун (нафтобази, спеціальні склади, тощо), а також при тривалих простоях автомобілів в зимову і холодну пору року з працюючим двигуном (очікування інвалідів, хворих, клієнтів тощо) або при перевезенні спеціальних вантажів, які потребують постійного обігрівання салону (кузова) автомобіля, дозволяється додаткове споживання палива з розрахунку: одна година простою відповідає витраті палива за лінійною нормою на 5 км пробігу автомобіля.

4 Розрахунок нормативних витрат палива для різних типів рухомого складу автомобільного транспорту

4.1 Для легкових автомобілів і автобусів нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · Kå), (3) 

де: Qн - нормативна витрата палива, літри, (м3);

Hs - базова лінійна норма витрати палива, л/100 км (м3/100 км),

S - пробіг автомобіля, км,

Kå- сумарний коригуючий коефіцієнт, %.

4.2 У випадку використання на легкових автомобілях чи автобусах в зимовий період незалежних обігрівачів, витрата палива на роботу обігрівача враховується в загальних нормативних витратах палива таким чином:

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01· Kå) + Нон · Тон ,          (4) 

де: Нон - норма витрати палива на роботу незалежного обігрівача (додаток Г), л/год.,

Тон - тривалість роботи обігрівача (розраховується згідно з п. 1.8 в залежності від тривалості роботи автомобіля на лінії та температури навколишнього середовища), год.

4.3 При експлуатації легкових автомобілів і автобусів з причепами, які виконують транспортну роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються для них, як і для вантажних автомобілів, що працюють з причепами (п. 4.4). 

Якщо транспортна робота для зазначених автомобілів не обліковується, до них згідно з п. 3.1.11 застосовується коефіцієнт підвищення лінійної норми витрати палива для автомобіля з причепом, розрахованої з урахуванням спорядженої маси причепа).

4.4 Для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів та вантажопасажирських автомобілів, які виконують роботу, що обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 · (Нsan · S + Hw · W) · (1 + 0,01 · Kå),(5) 

де: Нsan - лінійна норма витрати палива на пробіг автопоїзда:

Нsan = Hs + Hg · Gnp, л/100 км (м3/100 км),

де Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля, л/100 км (м3/100 км),

Hg - норма витрати палива на одну тонну спорядженої маси причепа або напівпричепа згідно з п. 1.4, л/100 т·км (м3/100 т·км),

Gnp - споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

Hw - норма на транспортну роботу згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м3/100 т·км),

W - обсяг транспортної роботи, т·км (W = Gван · Sван, де Gван- маса вантажу, Sван - пробіг з вантажем).

Примітка. При буксируванні автомобілів, при їх перегоні в спареному стані нормативні витрати палива обраховуються як і для автопоїздів.

4.5 Для автомобілів-самоскидів та самоскидальних автопоїздів нормативні витрати палива визначаються за формулою:

Qн = 0,01 · Hsanc · S · (1 + 0,01 · Kå) + Hz · Z,(6)

де: Hsanc - лінійна норма витрати палива самоскидального автопоїзда, л/100 км (м3/100 км),

Hsanc = Hs + Hw · (Gnp + 0,5 · g),

де Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг автомобіля-самоскида з урахуванням транспортної роботи, л/100 км (м3/100 км),

Hw - норма витрати палива на транспортну роботу і споряджену масу причепа або напівпричепа згідно з п. 1.3, л/100 т·км (м3/100 т·км),

Gnp - споряджена маса причепа або напівпричепа, т,

g - вантажність причепа, т;

Hz - норма витрати палива на їздку з вантажем автомобіля-самоскида згідно з п. 1.5, л (м3);

Z - кількість їздок з вантажем.

У випадках роботи автомобілів-самоскидів з коефіцієнтом використання вантажності вищим 0,5 допускається нормування витрат палива за пунктом 4.4. У цьому випадку за базову лінійну норму приймається базова лінійна норма для відповідного базового бортового автомобіля, скоригована за різницею споряджених мас цих автомобілів.

4.6 Розрахунок нормативних витрат палива для спеціальних і спеціалізованих автомобілів.

Спеціальні автомобілі - це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для виконання спеціальних робочих функцій.

Спеціалізовані автомобілі - це автомобілі, які за своєю конструкцією та обладнанням призначені для перевезення пасажирів або вантажів певних категорій.

Спеціальні і спеціалізовані автомобілі (далі - спецавтомобілі) з установленим на них обладнанням підрозділяються на дві групи:

- автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки, тощо);

- автомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливомиєчні тощо).

4.6.1 Нормативні витрати палива для спецавтомобілів, які виконують спеціальні роботи під час стоянки, визначаються таким чином:

Qн = 0,01 · Нs · S · (1 + 0,01 · Kå) + Ноб · Тоб · (1 + 0,01 · Kåс), (7) 

де: Нs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг спеціального автомобіля, л/100 км (м3/100 км);

Ноб - норма витрати палива на роботу спеціального обладнання, л/год. або літри на виконану операцію (заповнення цистерни, тощо);

Тоб - час роботи обладнання, годин або кількість виконаних операцій;

Kå - сумарний коригуючий коефіцієнт до лінійної норми, %;

Kåс - сумарний коригуючий коефіцієнт до норми на роботу спеціального обладнання, %.

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою:

Qн = 0,01 · (Hs · S + Hw · W) · (1 + 0,01 · Kå) + Ноб · Тоб · (1 + 0,01 · Kåс), (8) 

У випадках, коли спеціальний автомобіль виконує транспортну роботу, яка не обліковується в тонно-кілометрах, нормативні витрати палива розраховуються за формулою 7 з врахуванням у складі Kå коригуючого коефіцієнта за п. 3.1.11.

4.6.2 Нормативні витрати палива для спеціальних автомобілів, які виконують роботу під час руху, визначаються таким чином:

Qн = 0,01 · (Hs · S + Hsc · Sc) · (1 + 0,01 · Kå) + Hn · N,(9) 

де: Hs - базова лінійна норма витрати палива на пробіг спецавтомобіля (без виконання спеціальної роботи), л/100 км;

S - пробіг спецавтомобіля без виконання спеціальної роботи, км;

Hsc - норма витрати палива на пробіг при виконанні спеціальної роботи, л/100 км (м3/100 км);

Sc - пробіг автомобіля при виконанні спеціальної роботи, км;

Hn - норма витрати палива на розкидання одного кузова піску або суміші згідно таблиці Б.2, л;

N - кількість кузовів розкиданого піску або суміші за зміну.
 
« ДСТУ 3961-2000 Аптечка медицинская автомобильная (выдержки)   ДСТУ 4277:2004 Нормы и методы измерений содержимого окиси углерода и углеводородов в отработанных газах автомобилей с двигателями, которые работают на бензине или газовом топливе »

Популярное